iRobot-poop-pet_promise-logo-en

iRobots [PET OWNER OFFICIAL PROMISE]

Ved kjøp av en ny iRobot® Roomba® j7 eller j7+ robotstøvsuger («Produktet») er du i et år fra kjøpsdato berettiget til iRobots [PET OWNER OFFICIAL PROMISE] («Løftet») fra [Witt A/S] («iRobot») uten ekstra omkostninger.

Hvis produktet ditt er tilsmusset på grunn av at det ikke har unngått fast katte- og/eller hundeavføring, vil iRobot gi deg et erstatningsprodukt gratis.Dette løftet er gyldig for den opprinnelige eieren i opptil ett (1) år fra kjøpsdatoen («Løfteperioden») ved fremvisning av kjøpsbevis, og når det er kjøpt direkte fra iRobot eller hos en autorisert iRobot-forhandler i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Færøyene eller Island. Dette løftet gjelder ikke for manglende unngåelse av andre materialer enn fast katte- og/eller hundeavføring, herunder, men ikke begrenset til: avføring i ikke-fast form, avføring fra andre dyr enn katter eller hunder, hårballer og/eller oppkast.DETTE LØFTET GIR IKKE AVHJELPNING ELLER KOMPENSASJON FOR SKADER PÅ TEPPER, GULV ELLER ANDRE GJENSTANDER OG/ELLER RENGJØRING AV DETTE.

Hvis du ønsker å fremsette et krav i henhold til dette løftet, bes du kontakte iRobot på:

Når du kontakter iRobot, bes du angi serienummer samt laste opp bilder av den tilsmussede roboten og det originale kjøpsbeviset fra iRobot eller en autorisert iRobot-forhandler som viser kjøpsdatoen samt øvrige detaljer om produktet. Witts kundeservice vil kunne gi deg råd i prosessen med å fremsette dette kravet. Ethvert krav i henhold til dette løftet er betinget av at du gir oss beskjed om hendelsen innen rimelig tid etter at du får kjennskap til det og senest innen utløpet av løfteperioden. Hvis et krav mottas innen løfteperioden, og det viser seg at produktet ikke har oppfylt løftet, skal vi etter eget valg: (a) bytte produktet mot et produkt som er nytt eller som er fremstilt av nye eller brukbare deler som kan repareres, eller som fungerer tilsvarende som det originale produktet, eller (b) bytte ut produktet med et produkt som er en ny og oppgradert modell med tilsvarende eller oppgradert funksjon sammenlignet med det originale produktet. Et erstatningsprodukt er din eneste kompensasjon under dette løfte. Så vidt gjeldende lover tillater det, vil løfteperioden ikke bli forlenget eller fornyet eller på annen måte påvirket på grunn av etterfølgende bytting, videresalg, reparasjon eller utskifting av produktet. Erstatningsprodukter mottatt som følge av et krav fremsatt i henhold til dette løftet innen løfteperioden vil imidlertid være berettiget til løftet i resten av den opprinnelige løfteperioden eller i nitti (90) dager fra utskiftingsdatoen, avhengig av hva som er lengst. Erstatningsprodukter vil bli returnert til deg så raskt som mulig. Alle deler av produktet som vi erstatter, blir vår eiendom.

Dette løftet leveres separat fra iRobots begrensede produktgaranti for Roomba® j7 eller j7+ robotstøvsugere. I tillegg leveres dette løftet separat fra alle andre serviceprogrammer, inklusive, men ikke begrenset til, robotutleieprogrammer som kan leveres av iRobot og/eller autoriserte iRobot-partnere. Å fremsette et krav i henhold til dette løftet påvirker eller forlenger ikke din begrensede produktgaranti eller annen serviceavtale som du måtte ha med Witt A/S/iRobot. Videre vil ikke dette løftet påvirke dine lovbestemte rettigheter i henhold til lover som gjelder for salg av forbrukerprodukter.MERK: KJØPER ER BERETTIGET TIL LOVBESTEMTE RETTIGHETER MOT iROBOT I TILFELLE AV EN DEFEKT PÅ PRODUKTET. DETTE LØFTET UTGJØR EN TILLEGGSGARANTI FRA iROBOT, UTOVER, MEN IKKE SOM ERSTATNING FOR, KJØPERS LOVMESSIGE RETTIGHETER.